Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka Kontakt Infolinka

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
+420 731 625 694
Bernartice
rkf.bernarticeujavornika@doo.cz
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve svěcení.
Zavolejte na informační linku